Tags: tuyển dụng nhân viên

Dấu hiệu nhận biết tin tuyển dụng lừa đảo

Cùng với sự phát triển của Internet,  việc tìm kiếm việc làm trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh nhiều trang web tuyển dụng uy tín ra đời giúp giới thiệu nhiều việc làm uy tín đến cho người cần việc làm, thì cũng có rất nhiều nhà tuyển dụng lừa đảo xuất hiện và đã lừa đảo